Ο ιστοχώρος αυτός δημιουργήθηκε και ενημερώνεται με κύριο στόχο και σκοπο να προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές μου. Στη σελίδα του κάθε μαθήματος μπορεί κανείς να βρει και να κατεβάσει τις παρουσιάσεις και τα φύλλα εργασίας των μαθημάτων οπως και υποστηρικτικό διδακτικό υλικό.